Co nasz Dom zapewnia dzieciom   

STRONA GŁÓWNA
  Zadania placówki
  Formy opieki
  Rodzaje zajęć
  Świadczona pomoc
LOKALIZACJA DOMU
  Dojazd
  Kontakt
OKNO ŻYCIA
ZGROMADZENIE
  Założyciel i patron
GALERIA

Placówka dla swoich wychowanków
zabezpiecza wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej. Z uwagi na wiek dzieci od 0 do 10 roku wyżywienie dzieci musi być dostosowane do ich potrzeb, co wyraźnie widać w grupie noworodków i niemowląt gdzie podawane są specjalistyczne mleka i mieszanki tego typu jak: Humana MTC, Bebilon Pepti, Bebilon 1, Bebilon AR, Nutramigen. W miesiącach zimowych wiele dzieci przechodzi różnego rodzaju infekcje chorobowe co jest związane z dodatkowym zaopatrzeniem w leki.
Dzieci korzystają z sanatorium, leczenia specjalistycznego poza Częstochową w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Bytomiu.

Dom Małych Dzieci zapewnia:

- całodobową opiekę pielęgniarsko-lekarską
- opiekę wykwalifikowanej kadry: wychowawców, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów.
- realizowanie obowiązku szkolnego
- możliwość kontaktu dzieci z rodzicami biologicznymi
- zajęcia integracyjne i uroczustości dla rodziców biologicznych i dzieci (wspólne święta, wycieczki, inscenizacje itp.)
- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
- wyjazdy na ferie zimowe i letnie
- wycieczki bliższe i dalsze, biwaki itp.
- stały i systematyczny kontakt z placówkami kulturo-twórczymi, takimi jak teatr, kino, filharmonia, muzea, cyrk, "wesołe miasteczko" itp.
- współpracę z pracownikami i studentami Akademii Pedagogicznej w Częstochowie oraz wolontariatem

Opieka nad dziećmi zorganizowna jest w 4 grupach wiekowych:
- niemowląt
- dzieci przedszkolnych młodszych
- dzieci przedszkolnych starszych
- dzieci szkolnych starszych (od 6 do 10 lat)

Osoby zainteresowane współpracą lub pomocą naszej placówce mogą uzyskać bliższe informacje pod numerami kontaktowymi:
tel. 0-34 324-67-51; fax 0-34 370-40-49

Rachunek bankowy: PKO BP II O/Częstochowa
Nr rach: 17 1020 1664 0000 3802 0353 1431


Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1 42-217 Częstochowa tel.034 3246751
Projekt i wykonanie OTB Net Solutions